หนังสือเล่มนี้   เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านเครื่องมือไฟฟ้ามาก่อน
การนำเสนอในการซ่อมสว่านไฟฟ้า  ในหนังสือเล่มนี้ ใช้ตัวอย่างเพียงแค่ ตัวเดียว
และ ยี่ห้อเดียวก็จริง    แต่ เป็นการสกัดเอาหลักแห่งการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการซ่อม เครื่องมือไฟฟ้าทั้งปวงเลยก็แทบจะว่าได้ 
เพราะฉะนั้น  การนำเสนอในการซ่อมสว่านที่มีที่มาจากประเทศจีน 
ที่มีราคาค่อนข้างถูก  ราคาตัวละ  สอง – สามร้อยบาท  จึงสามารถทำให้ท่านได้รับความรู้
ไปประยุกต์  ใช้กับการซ่อม สว่านไฟฟ้าในราคาแพงๆ  ตัวละสาม – สี่พันบาท 
เพราะ เนื่องจากสว่านตัวละ สาม – สี่พันบาทนั้น 

ก็มีหลักการทำงานของสว่านไฟฟ้า ตัวละสอง – สามร้อยบาท เหมือนกัน 
หนังสือเล่มนี้จำหน่ายพร้อมแผ่น DVD พื้นฐานการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า B 008
  หนังสือเล่มนี้อยู่ในชุดสำหรับไปประกอบอาชีพ ไม่ได้แยกจำหน่าย