ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าที่ 8 ของบทความทางเทคนิค

ข้าพเจ้าขอมอบ ความรู้อันน้อยนิด แก่ สาธารณชน หากจะเกิดประโยชน์แก่ ผู้ใด ขอให้บุญกุศล ทางวิทยาทานทั้งหลาย ซึ่งเป็นถาวรทาน

ตกแก่  ครอบครัว บิดา  มารดา  บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับ ตลอดจน เจ้ากรรม นายเวร ของข้าพเจ้า หากผิดพลาด ณ.ที่ใด

ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียว

บทความทางเทคนิค ทางด้านการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า

บทความทางเทคนิค ตอน ดัดแปลงเสื้อมอเตอร์ MAKITA 5606 B

ท่านผู้อ่านครับ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า MAKITA รุ่น 5606 Bนั้น เราคงต้องยอมรับกันอยู่เองว่า อะไหล่ หายากกว่า เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า

MAKITA รุ่น 5806 B ด้วยเหตุเพราะว่า บ้านเรานิยมเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว แต่สำหรับ MAKITA รุ่น 5606 B นั้น

เป็นเลื่อย ขนาด 6 นิ้ว มันจึงคร่อมงาน คนทั่วๆไป ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ เมื่อเป็นดังนี้ ร้านค้าจึงไม่ค่อยสต๊อคอะไหล่รุ่นนี้ ทำให้

อะไหล่หายากกว่า รุ่น 5806 B เราคงต้องยอมรับกันครับ ว่า ขนาดของชุดมอเตอร์ มีกำลัง น้อยกว่า เพราะว่าทุ่นนั้นมันสั้นกว่า

วันนี้มีเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า มาตัวหนึ่งครับ คือรุ่น 5606 B เจ้าของเป็นผู้รับเหมา และ คนนี้ ชอบซนครับ มักจะซ่อมเอง อันไหน ซ่อมไม่ได้

มักจะโยนมาให้ ช่าง เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า MAKITA รุ่น 5806 B เครื่องนี้ ใส่ทุ่นมาผิดรุ่นครับ

เพราะว่าไม่ใช่รุ่นของมัน เราไปดูว่าเจ้าของเค้าทำมาอย่างไร

รอยประกบของเสื้อมอเตอร์ ประกบกันไม่สนิท ห่างประมาณ 3 มิลลิเมตร

ทางด้านท้ายเสื้อมอเตอร์ มีรอยปริแตก เนื่องจากแรงดันของท้ายทุ่น เนื่องจากการขันนอต ( พยายามให้มันลงให้ได้ )

เราไปรื้อดูกันครับ

เราถอดเสื้อมอเตอร์แยกออกจากทุ่น แล้วครับ

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เครื่องนี้คือ รุ่น 5606 B แต่เอาทุ่น ของรุ่น 5806 B มาใส่ ท้า่ยทุ่นมันจึงคํ้ากับเบ้าตลับลูกปืนท้ายทุ่น

เพราะทุ่น ของ 5806 B ยาวกว่า 5606 B พอดีผมไม่มีรูป ไม่อย่างนั้นจะนำมาเทียบให้ท่านผู้อ่านดูครับ หากเราจะซ่อมเครื่องนี้

ให้มันสามารถใช้งานได้ เราคงต้องคิดกันให้ดี ถึงในอนาคต หากเราสั่งซื้อ ทุ่น 5606 B มาใส่ ของแท้ ราคาก็เฉียดพัน

อะไหล่ก็เริ่มตกรุ่น อะไหล่ก็หายาก แรงกำลังก็น้อยกว่า มีเพียง 950 วัตต์เท่านั้น ซึ่ง หากเรา เอา ทุ่น รุ่น 5806 B ใส่ อะไหล่

จะหาได้ง่าย และ การขบของฟันเฟือง ของ MAKITA รุ่น 5606 Bนั้นสามารถขบกันได้ กับ MAKITA รุ่น 5806 B

และ ที่อย่าลืมคือ ทุ่นมันมีอยู่แล้ว เพราะติดมากับเครื่อง เทสวัดกราวเลอร์ ก็ไม่ช๊อตรอบ ทุ่นก็ไม่ขาด และ ไม่ช๊อตกราวน์

หากเราใช้ ทุ่น 5806 B ใส่ ข้อดี ของมันก็คือ

                                                                                     1. เครื่องแรงกว่าของเดิม

                                                                                     2. อะไหล่หาง่ายในอนาคต

                                                                                     3. ประหยัดเงินในการซ่อมครั้งนี้ เพราะมีทุ่นอยู่แล้ว

เราไปดูวิธีดัดแปลงกันครับ เราจะใช้ เสื้อมอเตอร์ ของ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าที่ผลิตมาจากประเทศจีน ที่เลียนแบบ MAKTEC

รุ่น MT 580 ( สรุป คือ ของก๊อบมาคเทค รุ่น MT 580 ) ภาพทางด้านล่างคือ ภาพ สินค้า MAKTEC ของแท้


เสื้อมอเตอร์ ของ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าที่ผลิตมาจากประเทศจีน ที่เลียนแบบ MAKTEC รุ่น MT 580

ภาพการเทียบวัดความยาว ของเสื้อมอเตอร์ ของ 5606 B กับ เสื้อมอเตอร์ ของ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าที่ผลิตมาจากประเทศจีน

ซึ่ง เลียนแบบ MAKTEC รุ่น MT 580 ในภาพเราจะเห็นได้ว่าเกือบเท่ากัน แต่จริงๆแล้วไม่เท่า เพราะ การถ่ายภาพ ทำให้ดูเท่ากัน

เพราะ เสื้อมอเตอร์ ของ 5606 B อยู่ในระยะใกล้ กว่า จึงดูใหญ่ และ ยาว เราไปดูรูปทางท้ายเสื้อมอเตอร์ กันในรูปต่อไปครับ

จะเห็นได้ว่า ความยาว ของเสื้อมอเตอร์ ของ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าที่ผลิตมาจากประเทศจีน

ซึ่ง เลียนแบบ MAKTEC รุ่น MT 580 มีขนาดความยาวที่ยาวกว่าประมาณ เกือบ หกมิลลิเมตร เมื่อวัดเทียบกัน

เราจึงสามารถใส่ เสื้อมอเตอร์ ของ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ของ MAKTEC รุ่น MT 580 เข้ากับ 5606 B ได้

และ เสื้อมอเตอร์ จึงสามารถใช้กับของแท้ ก็ได้ ของเทียมก็ได้ ปัจจุบันนี้ มี เครื่อง MAKTEC รุ่น MT 580 แพร่หลายสู่ตลาด

เป็นจำนวนมาก และ ของเลียนแบบกน่าจะ็มีมากกว่า เสียด้วยซํ้าไป เราดัดแปลงใส่ กันเลยครับ เพราะว่าข้างในมีฟิลคอยด์อยู่แล้ว

เราไปดูภาพสแปร์พาร์ท ของ MAKTEC รุ่น MT 580

ภาพสแปร์พาร์ทนี้เป็นของ ผู้ผลิตสินค้า MAKTEC

ขอให้สังเกต อะไหล่หมายเลข 28 กับ 29 ทางด้านท้ายของตลับลูกปืนท้ายทุ่น จะต้องมียางโอริ้งค์ และ แหวนเหล็ก รองท้าย

เพราะหากเราไม่ใส่ จะทำให้ทุ่นถอยหลังมา และ ใบพัดมันจะไปเสียดสีกับ บังลม ดังรูป ซึ่งช่างคนก่อน ของเสื้อมอเตอร์ ของเทียม

ไม่ได้ใส่มาทั้ง เบอร์ 28 และ เบอร์ 29 ท่านผู้อ่านครับท่านขอให้ท่านสังเกต รอยพลาสติก ที่แผ่นบังลม จะ มีรอย เสียดสีกับใบพัดทุ่น

เป็นรอยวงกลม โดยรอบ    นี่คือความผิดพลาดของเจ้าของเครื่องคนก่อน

( เจ้าของเสื้อมอเตอร์ ของ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าที่ผลิตมาจากประเทศจีน ที่เรากำลังดัดแปลงกันอยู่นี้ )


ในทางปฏิบัติแล้ว แหวนเหล็ก และ โอริ้งค์ ของ MAKTEC รุ่น MT 580 เมื่อวัดขนาดแล้วจะัมีความหนารวมกันประมาณ 4 มิลลิเมตรครับ

เราเริ่มใส่อะไหล่ให้ครบ

เสร็จแล้วครับ

ผลปรากฏว่า พอประกอบเสร็จ ทดลองการทำงานของเครื่องดู ปรากฏว่า แรงจริงๆ แรงกว่าของเดิม ครับ


 

ข้อความที่ท่านอ่านนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

หนังสือเทคนิคการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า ตอน ประสบการณ์ทางวิชาชีพ

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

   เป็นและเก่ง ได้ อย่างง่ายๆ ด้วยหนังสือของเราไม่ต้องปวดหัวกับภาคทฤษฎี       

เราสอนท่านด้วยลำดับภาพประกอบคำบรรยาย

          ง่ายกว่าที่คิด อย่าคิดว่ามันยาก เรากล้ารับประกันหากท่านอ่านแล้ว ปฏิบัติงานซ่อมไม่ได้

 เรายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์   

www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้า ทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

  โทรศัพท์ 056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038    

ผู้สนับสนุนหลัก ยานวด ยอดธงไทย

 หายเมื่อยหายปวด ขวดเดียวเอาอยู่