www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

 โทรศัพท์ 056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038

สำหรับมืออาชีพ เท่านั้น เครื่องเจาะนำศูนย์ กระเบื้อง และ หินแกรนิต  ราคา 450 บาท เท่านั้น ค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี........

อุปกรณ์ นำร่อง ดอกเพชร เจาะ กระเบื้อง และ หินอ่อน หรือ หินแกรนิต โดยตัวอุปกรณ์ จะช่วยประคอง ไม่ให้ดอกเจาะลื่น หรือ สะบัด

ในขณะที่เริ่มต้นการเจาะ ( ซึ่งอาจมีผล ทำให้กระเบื้อง หินอ่อน หรือ หินแกรนิต มีพื้นผิว เป็นรอย ไม่สวยงาม )

ขนาดรูที่เจาะ อุปกรณ์นี้สามารถปรับ ได้ตั้งแต่ขนาด 6 มิลลิเมตร - 38 มิลลิเมตร


การปรับอุปกรณ์ สำหรับรูขนาด 6-32 มิลลิเมตร


การปรับอุปกรณ์ สำหรับรูขนาด 32-83 มิลลิเมตร


กระบอกนํ้า พร้อมสาย ราคา ชุดละ 220 บาท

หมายเหตุ ภาพการใช้งานที่ปรากฏในไฟล์ VDO มีการดัดแปลง โดยใช้ ตลับลูกปืน เพิ่มเติม

เพื่อช่วยประคอง ดอกโฮลล์ซอว์ จำนวน 4 ตลับ ซึ่งไม่รวมอยู่ ในสินค้า ที่เราจำหน่ายให้ท่าน ซึ่งการดัดแปลงดังกล่าว

ท่านสามารถ ดัดแปลงให้เหมาะสมกับงาน ของท่านค่าจัดส่งอะไหล่ เครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับจังหวัดใกล้เคียง  อุทัยธานี  ชัยนาท  กำแพงเพชร  สุโขทัย  ตาก

พิจิตร  พิษณุโลก จัดส่งโดยรถโดยสารประจำทาง ให้ท่านไปรอรับได้ที่

สถานีรถโดยสารประจำจังหวัดของท่าน   วันเดียวถึง ค่าขนส่ง 100 บาท ทุกสาย


ค่าจัดส่งอะไหล่ เครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับต่างอำเภอ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอท่าตะโก   อำเภอไพศาลี   อำเภอหนองบัว   

อำเภอโกรกพระ     อำเภอพยุหะคีรี    อำเภอตาคลี    อำเภอตากฟ้า    อำเภอลาดยาว

อำเภอบรรพตพิสัย    อำเภอชุมแสง   อำเภอเก้าเลี้ยว    อำเภอแม่วงศ์

จัดส่งโดยรถโดยสารประจำทาง ให้ท่านไปรอรับได้ที่

สถานีรถโดยสารประจำอำเภอของท่าน   วันเดียวถึง ค่าขนส่ง 100 บาท ทุกสาย


www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้า ทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

 โทรศัพท์ 056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038   

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

สนับสนุนโดย ยานวดยอดธงไทย