www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

 โทรศัพท์ 056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038

เครื่องมือสำหรับช่างมืออาชีพ ประแจปากตายข้าง / แหวนฟรีข้าง ( พับได้ ) ราคาไม่แพง ค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี


ประแจปากตายข้าง / แหวนฟรีข้าง ( พับได้ ) เบอร์ 8     ราคา 250 บาท ค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี


ประแจปากตายข้าง / แหวนฟรีข้าง ( พับได้ ) เบอร์ 10      ราคา 270 บาท ค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี


ประแจปากตายข้าง / แหวนฟรีข้าง ( พับได้ ) เบอร์ 12      ราคา 290 บาท ค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี


ประแจปากตายข้าง / แหวนฟรีข้าง ( พับได้ ) เบอร์ 14      ราคา 310 บาท ค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี


ประแจปากตายข้าง / แหวนฟรีข้าง ( พับได้ ) เบอร์ 17      ราคา 330 บาท ค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี


ค่าจัดส่งอะไหล่ เครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับจังหวัดใกล้เคียง  อุทัยธานี  ชัยนาท  กำแพงเพชร  สุโขทัย  ตาก

พิจิตร  พิษณุโลก จัดส่งโดยรถโดยสารประจำทาง ให้ท่านไปรอรับได้ที่

สถานีรถโดยสารประจำจังหวัดของท่าน   วันเดียวถึง ค่าขนส่ง 100 บาท ทุกสาย


ค่าจัดส่งอะไหล่ เครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับต่างอำเภอ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอท่าตะโก   อำเภอไพศาลี   อำเภอหนองบัว   

อำเภอโกรกพระ     อำเภอพยุหะคีรี    อำเภอตาคลี    อำเภอตากฟ้า    อำเภอลาดยาว

อำเภอบรรพตพิสัย    อำเภอชุมแสง   อำเภอเก้าเลี้ยว    อำเภอแม่วงศ์

จัดส่งโดยรถโดยสารประจำทาง ให้ท่านไปรอรับได้ที่

สถานีรถโดยสารประจำอำเภอของท่าน   วันเดียวถึง ค่าขนส่ง 100 บาท ทุกสาย


www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้า ทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

 โทรศัพท์ 056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038   

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

สนับสนุนโดย ยานวดยอดธงไทย