เลื่อยบาร์โซ่แบบใช้ไฟฟ้า 4,200 บาท สิินค้ามีรับประกันนาน 6 เดือน ค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี