ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าที่ 2 ของบทความทางเทคนิค

ข้าพเจ้าขอมอบ ความรู้อันน้อยนิด แก่ สาธารณชน หากจะเกิดประโยชน์แก่ ผู้ใด ขอให้บุญกุศล ทางวิทยาทานทั้งหลาย ซึ่งเป็นถาวรทาน

ตกแก่  ครอบครัว บิดา  มารดา  บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับ ตลอดจน เจ้ากรรม นายเวร ของข้าพเจ้า หากผิดพลาด ณ.ที่ใด ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียว

บทความทางเทคนิค ทางด้านการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า

 

ภาพสว่าน GBH 2-26 DFR ภาพนี้ เป็นของบริษัทผู้ผลิตสินค้า BOSCH

พิเคราะห์ปัญหาชุดมอเตอร์ GBH 2-26 DFR

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทิศทางเดินของกระแสไฟ

ท่านผู้อ่านครับ เราแบ่งส่วนการทำงานของสว่านโรตารี่ ได้ออกเป็นสองส่วนคือส่วนของชุดเกียร์

และส่วนของชุดมอเตอร์ ในส่วนของชุดมอเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทิศทางเดินของกระแสไฟ

ในสว่าน โรตารี่ BOSCH รุ่น GBH 2-26 DFR เราพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับทิศทางเดินของกระแสไฟ

อันเนื่องมาจาก ธรรมชาติของ วัสดุที่ผลิตขึ้นมา ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ

หนึ่งปี หรืออาจน้อยกว่านั้น ในกรณี ใช้งาน สว่านโรตารี่ ในพื้นที่ทางแถบชายทะเล

หรือใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นในอากาศสูง

เราคงต้องยอมรับกันอยู่เองว่าการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตรับประกันสินค้านานถึง หกเดือน แต่ปัญหานี้

มักเกิดขึ้นตอนที่ระยะเวลาในการรับประกันของบริษัทสิ้นสุดลงแล้ว เมื่อเกิดปัญหานี้ภายหลังท่านต้องเสียเงิน

อย่างไม่ควรจะเสีย หากท่านรู้วิธีในการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ( คือรู้เท่าทันและแก้ไขก่อนมันจะชำรุด )

เงินตราในประเทศของเราจะได้ไม่ต้องออกนอกประเทศของเรา และประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านได้

เราไปดูปัญหากันเลยนะครับ ในทางปฏิบัติ ผู้เขียนพบอาการนี้บ่อย ภายหลัง การรับประกันของบริษัทสิ้นสุดลงแล้ว

ภาพสว่านโรตารี่ BOSCH รุ่น GBH 2-26 DFR


ภาพสวิทซ์สว่านโรตารี่ BOSCH รุ่น GBH 2-24 DFR รุ่นเก่า ( สวิทซ์ ตัวนี้เป็นของเทียม )

สว่านโรตารี่ BOSCH รุ่น GBH 2-24 DFR รุ่นเก่านั้นใช้การกลับทิศทางการหมุนของทุ่น โดยปรับที่สวิทซ์

แต่สำหรับ สว่านโรตารี่ BOSCH รุ่น GBH 2-26 DFR กลับทิศทางการหมุนของทุ่นโดยใช้วิธี สลับซองถ่าน

โดยตรง โดยไม่ผ่านที่สวิทซ์ ฉะนั้นบริษัทผู้ผลิตจึงออกแบบให้มีรางเดินของกระแสไฟฟ้า เพื่อให้กระแสไฟฟ้า

เดินทางผ่านไปยังซองถ่านได้ รางเดินของกระแสไฟฟ้า ที่กล่าวถึงนี้ คือปัญหา

ปัญหาซึ่งเกิดขึ้น คือความเป็นธรรมชาติของมัน สื่อที่นำกระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุด ก็คือเงิน แต่มีราคาต้นทุนที่สูงกว่า

มนุษย์จึงนิยมนำเอาทองเแดงมาเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า  เราจะเห็นได้จาก

มอเตอร์ส่วนใหญ่พันกันด้วยโลหะประเภททองแดง


ภาพรางเดินกระแสไฟของสว่านโรตารี่ BOSCH รุ่น GBH 2-26 DFR ผลิตขึ้นจากทองแดง สว่านเครื่องนี้

มาหาผู้เขียนด้วยอาการเครื่องมันไม่ทำงาน แสดงให้เห็นว่ากระแสไฟฟ้า ไม่เดินทางผ่านจนครบวงจร


เมื่อผู้เขียนรื้อเครื่องจึงพบว่า รางเดินกระแสไฟที่ผลิตขึ้นมาจากทองแดง มีสนิมสีเขียวขึ้นเกาะอยู่บริเวณรางทองแดง

ทางเดินของกระแสไฟ และปรากฏรูเล็กๆตรงศรชี้่ ที่เกิดจากรอยสป๊าคของกระแสไฟ


ส่งผลให้หน้าคอนแทค หรือ ที่เรียกว่าหน้าทองขาว สป๊าคจนขาที่ยึดหน้าทองขาวบริเวณซองถ่าน

ละลายหายไปข้างหนึ่ง แล้วกระแสไฟจะเดินทางไปจนครบวงจรได้อย่างไร

ปัญหาที่เครื่องมันไม่ทำงานจึงเกิดขึ้นมาจากจุดนี้ นี่เองก่อนจะเกิดรอยสป๊าคนั้น เกิดสนิมเขียวขึ้นบนเนื้อทองแดง ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าเดินทางได้ไม่สะดวก

โดยธรรมชาติแล้ว โลหะย่อมเกิด อ๊อกซิเดชั่นกับอากาศ และก่อให้เกิดสนิมขึ้นเป็นชั้นๆปกคลุมผิวทองแดง

ฉะนั้นหาก ท่านมี สว่านโรตารี่ BOSCH รุ่น GBH 2-26 DFR และใช้งานมานาน ประมาณ หนึ่งปีแล้ว

สมควรถอดชุดซองถ่านออกมาเพื่อทำความสะอาด ก่อนมันจะชำรุดไปมากจนถึงขั้นต้องเปลี่ยน

ซองถ่านและรางเดินกระแสไฟใหม่ สำหรับเครื่องนี้ ผู้เขียนซ่อม โดยใช้อะไหล่ของเทียม

เราไปดูกันว่าอะไหล่ของเทียม เป็นอย่างไร

สินค้าเลียนแบบยี่ห้อ BOSCH


รางเดินกระแสไฟ ของเทียม นั้นผลิตขึ้นจากแผ่นเหล็ก และ ชุบนิเกิล เป็นมันวาว ขอให้สังเกตตรงศรชี้สีเขียว


หากเราเปรียบเทียบว่า ของแท้ ดีอย่างไร ของเทียมดีอย่างไร เราคงต้องเอาเหตุเอาผลมาตัดสินกัน

ของแท้ดีกว่าตรงที่กระแสไฟสามารถผ่านสื่อได้ดีกว่า ของเทียมดีกว่าตรงที่ ไม่ค่อยเกิดสนิมขึ้นง่ายๆ

สำหรับเครื่องนี้ผู้เขียนจึงใช้ของเทียมใส่ลงไปในเครื่องของแท้ เพราะเจ้าของเครื่องประสงค์เช่นนั้น


ภาพสว่านโรตารี่ BOSCH รุ่น GBH 2-26 DFR ของแท้ ใส่อะไหล่ชุดซองถ่านของเทียม

ข้าพเจ้าขอเตือนท่านว่า หากท่านใช้งานสว่านโรตารี่ BOSCH รุ่น GBH 2-26 DFR มานาน เกินปี

และการรับประกันของ บริษัทได้สิ้นสุดลงแล้ว และท่านได้ใช้งานในพื้นที่ ที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง

หรือพื้นที่แถบชายทะเล อย่างเสี่ยง ฝืนใช้ต่อไป ท่านสมควรถอดล้างทำความสะอาด รางเดินกระแสไฟเสียก่อน

เสียน้อยเสียยาก   เสียมากเสียง่าย

ข้อความที่ท่านอ่านนี้

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537


     เป็นและเก่ง ได้ อย่างง่ายๆ ด้วยหนังสือของเราไม่ต้องปวดหัวกับภาคทฤษฎี       

เราสอนท่านด้วยลำดับภาพประกอบคำบรรยาย

          ง่ายกว่าที่คิด อย่าคิดว่ามันยาก เรากล้ารับประกันหากท่านอ่านแล้ว ปฏิบัติงานซ่อมไม่ได้

 เรายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์   

www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้า ทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

  โทรศัพท์ 056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038   

ผู้สนับสนุนหลัก ยานวด ยอดธงไทย

 หายเมื่อยหายปวด ขวดเดียวเอาอยู่