ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าที่ 1 ของบทความทางเทคนิค

ข้าพเจ้าขอมอบ ความรู้อันน้อยนิด แก่ สาธารณชน หากจะเกิดประโยชน์แก่ ผู้ใด ขอให้บุญกุศล ทางวิทยาทานทั้งหลาย ซึ่งเป็นถาวรทาน

ตกแก่  ครอบครัว บิดา  มารดา  บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับ ตลอดจน เจ้ากรรม นายเวร ของข้าพเจ้า หากผิดพลาด ณ.ที่ใด ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียว

บทความทางเทคนิค ทางด้านการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า

 

ภาพสว่าน GBH 2-18 RE ภาพนี้ เป็นของบริษัทผู้ผลิตสินค้า BOSCH

พิเคราะห์ปัญหาชุดเกียร์ GBH 2-18 RE


          ท่านผู้อ่าน การพิเคราะห์ปัญหา ของบ่อเกิดแห่งปัญหา ให้ถูกต้องตรงจุดนั้นเป็นไม้ตายของช่างเลยก็ว่าได้

                 เพราะสามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า กลับใช้งานได้ดีดังเดิม อันนำมาซึ่งการประหยัดเงิน

เพราะ ไม่เปลี่ยนอะไหล่ให้วุ่นวาย สะเปะสะปะ เสียเงินโดยใช่เหตุ   

ฉะนั้นปัญหาจึงเริ่มจาก จุดที่เป็นต้นกำเนิดของการกระแทก  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 

ทฤษฎีการนำผลของแม่เหล็กไปใช้งานก็คือทุ่นหมุนเมื่อทุ่นหมุนและมีเฟืองตามขบกับฟันเฟืองของทุ่น

เมื่อขบกันแกนเฟืองย่อมหมุนตามกันไปทำให้แกนเฟืองหมุนทั้งชุด  

เมื่อแกนเฟืองหมุนตามกันไปปลายแกนเฟืองมีเฟืองขับเพลาจับดอกอีกอันหนึ่ง

ก็ย่อมต้องหมุนตามกันไปและขบกับเฟืองเพลาจับดอกทำให้หัวสว่านหมุนนั่นเอง  

ส่วนการกระแทก นั้น อาศัย ข้อเหวี่ยง ลูกเบี้ยว  เป็นตัวกระแทก ลักษณะการติดตั้งข้อเหวี่ยง ลูกเบี้ยว  นั้นในรุ่นนี้

สวมอยู่ใน แกนเฟืองในลักษณะไม่แน่นและหมุนได้รอบตัว  ฉะนั้น อะไหล่หมายเลข 25 ที่เรียกว่า  coupling hub

ที่ติดแน่นกับแกนเฟือง จึงทำหน้าที่เป็นเพลาขับ  และ อะไหล่หมายเลข 33 ที่เรียกว่า switching 

จึงทำหน้าที่ เป็นตัวเชื่อมต่อ การหมุนของข้อเหวี่ยงลูกเบี้ยว  และเป็นต้นกำเนิดของ การกระแทก 

เราเริ่มดูชิ้นส่วนอะไหล่กันเลยนะครับ

 
อะไหล่หมายเลข 33 ที่เรียกว่า switching 

ภาพถ่ายด้านข้าง 

             

จะเห็นได้ว่า ภาพถ่ายทางด้านหน้ากับ ทางด้านหลังแตกต่างกัน  โดยภาพถ่าย ทางด้านหน้ามีร่องรอยการสึกหรอ

ส่วน ภาพถ่ายทางด้านหลัง ไม่มีร่องรอยการ สึกหรอเลยแม้แต่น้อย  ปัญหาจึงเกิดจากรอยสึกหรอนี้นี่เอง
                                                                       
                         เพราะอะไหล่หมายเลข  33 ไม่ขบกับข้อเหวี่ยงลูกเบี้ยวทำให้ข้อเหวี่ยงลูกเบี้ยวไม่หมุน
                                                                                       


ภาพถ่ายด้านหน้า                                           ภาพถ่ายด้านหลัง

                                     สึกหรอ                                                    สมบูรณ์                                                  

เมื่ออะไหล่หมายเลข 33 ที่เรียกว่า switching  ที่ เป็นตัวเชื่อมต่อ การหมุนของ ข้อเหวี่ยงลูกเบี้ยว  

และเป็นต้นกำเนิดของ การกระแทก   สึกหรอ  ย่อมทำให้ประสิทธิภาพการต่อเชื่อมใช้การไม่ได้  

ข้อเหวี่ยงลูกเบี้ยว  จึงไม่หมุน เมื่อต้นกำเนิดของ การกระแทก   ไม่ทำงาน ส่วนอื่นๆย่อมไม่ทำงานตามไปด้วย  

ฉะนั้นเราจึงรู้แล้วว่า  สว่านโรตารี่  สองระบบตัวนี้ชำรุดด้วยสาเหตุนี้นี่เอง  การซ่อมเครื่องเครื่องนี้ 

จึงมีสองทางให้เลือก คือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หมายเลข 33 นี้ กับการดัดแปลง  

การเป็นช่างซ่อมนั้น  ไม้ตายอีกอย่างหนึ่ง ของช่าง  คือการดัดแปลง การดัดแปลงนำมาซึ่งการประหยัดเงิน 

และช่วยประเทศชาติทางอ้อม  ช่วยสกัดกั้นเงินตราของเราที่ต้องไหลออกไปนอกประเทศอีกทางหนึ่ง

ซึ่งจะหมดไปกับค่าอะไหล่ 
การดัดแปลง
ครั้งหนึ่งในสมัยสงครามสามก๊ก  เป็นการช่วงชิงอำนาจซึ่งกันและกันในสมัยนั้น

   โจโฉสั่งแฮหัวตุ้นยาตราทัพพิชิตศึกของเมืองซินเอี๋ยซึ่งมีทหารประจำการอยู่ในเมืองนั้นเพียงแค่ ห้าพันกว่าคน

  โดยที่ทัพของแฮหัวตุ้นมีมารุกรานในครั้งนี้  ถึงสิบหมื่นกองกำลังที่เข่นฆ่ากัน  แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน   แต่ทว่าขงเบ้ง 

ซึ่งรู้ภูมิประเทศของทุ่งกลางระหว่างป่าอันหลิม  กับเทือกเขาอีสัน  อย่างแจ่มแจ้ง 

ปราชญ์ผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทรซึ่งมีกองกำลังเพียงแค่ห้าพัน กลับใช้  ป่าแขมที่ทุ่งพกบ๋อง สังหารทหารเรือนแสนด้วยการจุดไฟเผา  

ตายทั้งสิบหมื่นเวลาสองยาม   นี่คือความชาญฉลาด ที่ท่านบุญศักดิ์  แสงระวี  เขียนในหนังสือ ตำราพิชัยสงครามซุนวู


 เฉกเช่นเดียวกัน การดัดแปลง ก็ย่อมต้องอาศัย หัวใจของนักปราชญ์  ห้องที่ 2


จินตมยปัญญา   คือการคิด   คิดว่าจะดัดแปลงอย่างไรให้มันไม่มีอันตรายกับเครื่อง และ ประสิทธิภาพคงเดิม 

สรรพสิ่ง ใดๆ  สถานการณ์ ใดๆ ล้วน มีปัญหา ให้ขบคิด หากเอาทหาร ห้าพันคน ออกไปลุยเลือด กับ สิบหมื่นคน  

โดยไม่ใช้กลอุบาย  เห็นได้ว่า  ตายทั้งห้าพัน ความสำเร็จนี้มาได้ด้วยความคิด 

หากเรามองปัญหาของเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องนี้เห็นได้ว่ามีปัญหา เพราะการสึกหรอ ของ อะไหล่หมายเลข 33 ที่เรียกว่า switching 

ฉะนั้นหากเราจะมองคุณสมบัติ ของอะไหล่ตัวนี้ให้ดีจะเห็นว่า ทางด้านหลัง อีกด้านหนึ่งไม่มีร่องรอยสึกหรอเลยแม้แต่น้อย  

หากเรากลับด้าน มันย่อมต้องใช้งานได้อย่างแน่นอน  แต่ปัญหามีต่อไปอีกตรงที่หากเรากลับด้านแล้วร่อง 

ที่สำหรับใส่ขาเกาะ อะไหล่หมายเลข 33 ต้องเคลื่อนตำแหน่งจากที่เดิมไป อย่างแน่นอน  ปัญหานี้แก้ได้ด้วยโรงกลึง


ให้ท่านไปจ้างโรงกลึง  ค่ากลึงก็น่าจะอยู่ที่ 40 บาท แล้วแต่ศิลปะแห่งการต่อรอง 

โดยให้กลึงร่องเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งร่อง  โดยห่างจากร่องเดิมประมาณ 1 mm  ดังรูป

 

      เราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และประหยัดเงินของเราแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะดูปัญหาของเราอีกจุดหนึ่ง


                                               ตรงศรชี้สีแดงคือ รอยสึกหรอส่วนตรงศรชี้สีฟ้าไม่ใช่รอยสึกหรอ                                                                                                           

ภาพสว่าน GBH 2-18 RE ภาพนี้ เป็นของบริษัทผู้ผลิตสินค้า BOSCH

เมื่ออะไหล่หมายเลข 33 ที่เรียกว่า switching สึกหรอย่อมทำให้จุดที่เชื่อมต่อมีร่องรอยการสึกหรอ ตามไปด้วย

เพราะมันไม่เกาะกัน นั่นเอง  จากภาพขยายใหญ่จะเห็นได้ว่ามีรอยสึก นิดหน่อย  อย่างนี้นั้นถือว่าใช้ได้ครับ

เพราะว่ามันยังสึกหรอไม่มาก  แต่ตรงจุดที่เว้าเป็นร่อง ตัว L  นี้เป็นร่องของมันอย่างนี้เองไม่ใช่รอยสึก รอยสึกอยู่ตรงศรชี้สีแดง   

 

ให้ืท่านประกอบชุดเกียร์ตามลำดับภาพ


ลำดับภาพจากซ้ายไปขวา ( ในหนังสือที่จำหน่ายจะมีเลขกำกับลำดับภาพ )

ภาพที่ 1 -3  เอาอะไหล่หมายเลข 33 ที่เรียกว่า switching สวมเข้ากับแกนเฟือง โดยเอาทางด้านที่ไม่สึกเข้าไป

ภาพที่ 4-5 เอาเฟืองสวมลงไป ใช้ค้อนตีเบาๆ พอสวมไปนิดหนึ่ง พออยู่แล้วให้เตรียม เครื่องมือรอง ดังภาพที่ 6

จากนั้นให้จับแกนเฟือง  วางไปบนแผ่นเหล็กที่รองเอาไว้ พร้อมกับใช้ค้อนตอกลงไปดังภาพที่  7-8

อาจหาใครมาช่วยจับก็ได้ จะสะดวกกว่าทำคนเดียว การตอกต้องคอยดูว่า แกนเฟืองลงไปถึงจุดที่ทำตำหนิไว้ก็พอ 

อย่าให้เลยตำแหน่งไป ดังภาพที่ 9 จากนั้น ให้เอาตลับลูกปืน ตอกใส่ลงที่แกนเฟือง ดังภาพที่ 12

และใส่แหวนล๊อคดังภาพที่ 13 ,14  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ข้อความบางส่วน ในหนังสือเทคนิคการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า

ตอน

สว่านโรตารี่ GBH 2-18 RE

 


C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\Clip011.jpg

พิเคราะห์ปัญหา ชุดเกียร์ GBH 2 SE    GBH 2-24 DSE   GBH 2-24 DFR

ประสบการณ์การซ่อม สว่านโรตารี่ รุ่น GBH 2 SE    GBH 2-24 DSE   GBH 2-24 DFR

ข้อความจากภาคผนวก ในหนังสือ

เทคนิคการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า

ตอน

สว่านโรตารี่ 3 ระบบ

การซ่อมสว่านโรตารี่รุ่นที่กล่าวถึง ทั้งสามรุ่นนั้น  เมื่อเราปรับปุ่มปรับการทำงานไปที่ เจาะ อย่างเดียวบางครั้งมีอาการ

เจาะแต่ก็ยังมีอาการกระแทกพ่วงแถมมาด้วย ข้าพเจ้าเคยเจอกับอาการนี้มาแล้ว  และเสียเวลากับการซ่อมไปนานมาก หลายชั่วโมง 

ตอนแรกที่เจ้าของเอาเครื่องมาให้ซ่อม  ปรากฏว่าปลายทุ่น  และ เฟืองตามรูด จนหมด  ขอให้ท่านนึกถึงหลักธรรมชาติ  ที่ว่า เฟืองนั้น

ก่อนที่จะรูดจนหมดทุกซี่  นั้นย่อมต้องมีอาการ  สะดุดตอนใช้งาน  เพราะเฟืองนั้น  ก่อนจะรูดจนหมดนั้น  จะต้องเกิดจากเฟืองหักซี่หนึ่งก่อน 

เมื่อเฟืองหักเพียงหนึ่งซี่แล้ว  ผู้ใช้งานก็ยังฝืนใช้งานต่อไปอีก  ก็จะทำให้เฟืองรูดจนหมด  แต่ก่อนที่เฟืองนั้นจะรูดจนหมดนั้น  จะมีอาการสะดุด 

และ เครื่องจะเกิด การสั่นสะเทือนมาก  ทำให้ ตลับลูกปืนแกนเฟือง ถอยหลังออกมาประมาณ 1 มิลลิเมตร  หรืออาจจะ 1.5 มิลลิเมตร

เมื่อเอามาให้ช่างซ่อม  ช่างผู้ทำงานจะเห็น ส่วนที่ชำรุดในจุดใหญ่ๆก่อน  คือ เฟืองปลายทุ่นรูด เฟืองตามรูด  ช่างก็มักจะเปลี่ยนจากจุดนี้ 

และทำการประกอบเครื่องไป  เมื่อประกอบปุ่มปรับการทำงานของเครื่อง  และปรับปุ่มปรับการทำงานไปที่ เจาะ อย่างเดียว จากนั้นกดสวิทซ์ 

ปรากฏว่า เจาะแต่ก็ยังมีอาการกระแทกแถมมาอีกด้วย  ทำให้ช่างผู้ทำการซ่อมต้องทำงาน ถึงสองครั้ง  ( ไม่แน่นะครับ อาจจะรื้อเข้ารื้อออก เป็น

สิบครั้งและหา สาเหตุไม่เจอก็ได้ ) ฉะนั้น ขอให้ท่านจำไว้เถิดว่า  หาก เฟืองปลายทุ่นรูด  พร้อมกับ เฟืองตามรูด หรือ ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ไม่ว่าเฟืองตามหรือ เฟืองปลายทุ่น ก็ตาม ขอให้ท่านตรวจดูการถอยหลัง ของตลับลูกปืนแกนเฟืองเพราะว่า

ตลับลูกปืนตับนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ชิดติดกันกับเฟือง  ที่แกนเฟืองจะอยู่ห่างจากกันไม่ได้  ดังศรชี้สีแดง

ในภาพตลับลูกปืนห่างจากเฟืองของแกนเฟือง ในภาพประมาณ 1 มิลลิเมตร ทำให้เกิดอาการ ดังกล่าว ในจุดนี้   

 แต่ก็ไม่แน่นอนตายตัวนะครับ   ยิ่งเป็นของเทียมที่ไม่ใช่ BOSCH แท้ๆ

ตำแหน่ง ที่ ว่า1 มิลลิเมตร อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ 

แต่สำหรับ  BOSCH แท้ๆ  ห่างประมาณ 1 มิลลิเมตร ก็พบว่าไม่มีปัญหา แต่ก็ขึ้นอยู่กับอีกหลายๆปัจจัย 

เช่น ขาปรับเกียร์ที่เป็นพลาสติกสีขาวหลวมหรือไม่ ฯลฯ


 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ข้อความบางส่วน ในหนังสือเทคนิคการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า

ตอน

สว่านโรตารี่ 3 ระบบ


 

พิเคราะห์ปัญหา เสื้อกระโหลกเกียร์ สว่าน makita รุ่น HR 2451 และ HR 2453

ข้อความบางส่วนจากหนังสือ เทคนิคการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า

ตอน

สว่าน makita รุ่น HR 2451 และ HR 2453

 

การวินิจฉัย

   ภาพตลับลูกปืนหน้าทุ่นแตก และ วงนอกของตลับลูกปืน หน้าทุ่น ติดค้างอยู่ที่เสื้อกะโหลกเกียร์ตรงเบ้าตลับลูกปืนหน้าทุ่น  

  เป็นสาเหตุให้ทุ่นหมุนฟรี และมีเสียงดังที่  

   ผิดปรกติเกี่ยวกับเฟือง ในขณะทดลองการทำงานก่อนรื้อ  ถอดเครื่อง   

                   

 

ตรงศรชี้สีเขียว คือ จุดตรงช่วงขาที่ยึดนอตทั้งสี่  สึกหรอ จุดที่สึกหรอที่ว่านี้  ส่งผลให้ แรงกระแทกของสว่านโรตารี่ลดลง

และมีผลทำให้เฟืองเกียร์ชำรุดได้หากฝืนใช้ต่อไปเรื่อยๆ

 ตรงช่วงขาที่ยึดนอตทั้งสี่  สำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ Makita  รุ่น HR 2451 และ HR 2453

ในทางปฏิบัติพบว่า จุดนี้จะชำรุดได้บ่อย หากทำงานสกัด คอนกรีต แข็ง

( พวกแผ่นพื้นคอนกรีต ที่มีกำลังอัดประลัยสูงๆ )                

 การวินิจฉัยอาการชำรุดบกพร่องของสว่านโรตารี่ที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้   คือหัวใจหลักอันสำคัญในการวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล  ด้วยความรวดเร็ว

และ การซ่อมที่ตรงจุดชำรุดของเครื่อง  ต่อไปนี้เป็นการวินิจฉัยอาการชำรุด  จากประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ซ่อมมาแล้ว  และได้ผลดีเยี่ยม  

จากการถอดรื้อเราพบว่า  ตลับลูกปืนหน้าทุ่นนั้นชำรุด  นี่คือปัญหาหนึ่งซึ่งมีอาการบอกเราก่อนเปิดเครื่องคือ  ทุ่นหมุนฟรี 

คำว่าหมุนฟรีในที่นี้ คือ เฟืองปลายทุ่นหมุนไม่ขบกับเฟืองตาม เพราะว่า ทุ่นหมุนไม่ได้ศูนย์กลางการหมุนของทุ่น  เนื่องจากตลับลูกปืนแตก  

ส่วนอีกปัญหาหนึ่งคือ ในการทดลองกดสวิทซ์นั้น ในขณะที่ทุ่นหมุนอยู่มีเสียงดังของเฟืองแปลกๆ 

นี่เกิดจากสาเหตุที่ ในบางรอบของการหมุนของทุ่น เฟืองขับที่ปลายทุ่นไปขบกับเฟืองตาม และ หลุดออกจากการขบของฟันเฟือง

เนื่องจาก ตลับลูกปืนแตก  ทุ่นจึงหมุนไม่ได้ศูนย์กลางการหมุนของทุ่น  ปัญหานี้ที่เราเดิมคิดว่าน่าจะมีปัญหาจากชุดเฟือง 

ปัญหานี้เราจึงต้องตรวจดูเฟืองในชุดเฟืองตัวอื่นๆด้วย  ว่ามีร่องรอยแห่งการสึกหรอหรือไม่  หากไม่พบว่า มีร่องรอยดังกล่าว 

ก็แสดงว่า เสียงดังที่ผิดปรกติเกี่ยวกับเฟืองนั้น สาเหตุมาจากตลับลูกปืนหน้าทุ่นแตกนั่นเอง  

สำหรับเครื่องนี้ เมื่อเรารื้อเครื่องออกมาเราพบว่า กะโหลกเกียร์สึกหรอ  ตรงช่วงขาที่ยึดนอตทั้งสี่  ร่องรอยสึกเหล่านี้

ทำให้สว่านโรตารี่ แรงกระแทกไม่ดีเท่าที่ควร  เพราะว่า เทียบจากสภาพที่สมบูรณ์แล้ว 

( กรณีตรงช่วงขาที่ยึดนอตทั้งสี่  นั้นต้องมีระดับเสมอกับเสื้อพลาสติกสีดำ ) หากตรงช่วงขาที่ยึดนอตทั้งสี่  สึกหรอ

จะส่งผลให้เครื่องเวลากระแทก กะโหลกเกียร์ จะสามารถกระแทกมาทางด้านหลังได้

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\New Folder (2)\IMG_0656_resize.jpg

ภาพ  เนื้ออลูมิเนียมสึกหรอ ตรงศรชี้สีเ้ขียว

  ร่องรอยการสึกหรอนี้ เราจะต้องนำเอากะโหลกเกียร์ ประกอบลงไปกับเสื้อเกียร์พลาสติกสีดำ ท่านจะสามารถ  เห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

เนื้ออลูมิเนียม อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เนื้อพลาสติกสีดำ ดังรูป นี่คือร่องรอยการสึกหรอ  ท่านจะพบ 

ร่องรอยดังกล่าวทั้ง 4 ข้างจุดที่สึกหรอที่ว่านี้  เราพบเป็นอันดับสองรองจาก กระบอกอลูมิเนียม ชำรุด

        สาเหตุเกิดเนื่องมาจาก การใช้งานหนัก หรือ เกิดการสึกหรอ ตามอายุการใช้งาน

( ประมาณ 1 ปี ในกรณีใช้งานทุกๆวัน หรือหากงานหนัก ระยะเวลาอาจลดลงได้ตามส่วน )  

         อาการสึกหรอตรงนี้ คือการ เปลี่ยนเสื้อกะโหลกเกียร์ ใหม่  และ หากต้องการประหยัด  ท่านก็สามารถแก้ได้  

โดยใช้เครื่องเจียร์  เจียร์เสื้อพลาสติกเกียร์ สีดำลงไปให้เสมอกันกับ ขาที่ยึดนอตทั้งสี่   แต่ในกรณีนี้ 

         ทำให้เสื้อเกียร์พลาสติกสีดำไม่สามารถใส่อะไหล่ใหม่ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานได้อีก  เรียกได้ว่า

         ซ่อมอีกครั้งเดียวเท่านั้น ก็เลิกกัน ( พังอีกทีก็ทิ้ง )  นี่คือการซ่อมแบบประหยัดที่ได้ผลดีทีเดียว

          แต่ทั้งนี้ ต้องเจียร์ เนื้อพลาสติกสีดำลงไปได้ไม่มาก  คือ ประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือ 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้น 

หากเจียร์ให้ลึกมากกว่านี้ ก็ไม่สามารถทำได้ 

          เพราะ ท้ายทุ่นจะไปยันกับเบ้าตลับลูกปืนท้ายทุ่น ทำให้ทุ่นหมุนฝืดๆ  และอาจทำให้ทุ่นไหม้อีกทางหนึ่ง  

สำหรับเครื่องนี้ผู้เขียนมี  เสื้อกะโหลกเกียร์ มือสองอยู่อันหนึ่ง

           แต่ทว่าก็ชำรุดอยู่  ซื้อมาจากร้านรับซื้อเศษเหล็กในราคา 20บาท  เสื้อกะโหลกเกียร์ มือสอง นี้ชำรุดตรงขาของมันหักไปอันหนึ่ง

แต่ว่าไม่ได้สึกหรอเมื่อสวมลงไปในเสื้อพลาสติกสีดำแล้ว อยู่ในระดับที่เสมอกันพอดี

           ฉะนั้น ผู้เขียนจึงนำมาใส่กับเครื่องนี้ โดยแก้ไขให้มีเนื้อนูนขึ้นมา สำหรับยันกับเสื้อมอเตอร์ 

       โดยใช้ กาวซีเมนต์เหล็ก EPOXY  ชนิด 3 ตัน แบบแห้งช้า  สร้างแทนเนื้ออลูมิเนียมขึ้นมา  

โดยให้ฐานลาดเรียบไปในลักษณะกว้างและ เจาะรู แต่งให้เรียบให้เท่ากันกับเนื้ออลูมิเนียม

 

ขอให้สังเกตตรงช่วงขายึดนอตไม่สึกหรอ ตรงศรชี้สีแดง

         

                                                                    ขาหักไปข้างหนึ่ง                                                                                                                               สิ่งที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ อาการชำรุดนี้ นั้น โดยปรกติแล้ว สิ่งที่น่าจะสึกหรอ น่าจะเป็นพลาสติกเสื้อมอเตอร์ มากกว่า

เพราะว่า อลูมิเนียมเป็นโลหะอ่อนชนิดหนึ่งแต่ก็มีความแข็งมากกว่า พลาสติก 

แต่สำหรับรุ่นนี้ เราพบว่า เป็นอาการดังที่กล่าวมาแล้ว เกือบร้อยทั้งร้อย   

ผู้เขียนไม่ค่อยเจอพลาสติกเสื้อมอเตอร์สึกหรอ

คือพบเหมือนกัน แต่ว่ามีน้อย  สาเหตุเพราะเนื้อพลาสติก นั้น เป็น PVC จึงมีคุณสมบัติ แข็ง เหนียว

และยืดหยุ่นตัวได้นิดหน่อย  ไม่เหมือนกันกับอลูมิเนียม

ภาพ และข้อความจากหนังสือเทคนิคการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า  ตอน สว่านโรตารี่   MAKITA รุ่น HR 2451 และ HR 2453

จะออกวางตลาดเร็วๆนี้ 

  สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

 


กรณีน่าศึกษา เครื่องเป่าลมร้อน MAKITA รุ่น HG 6002

ท่านผู้อ่านหากคำบรรยายภาพในรูปภาพที่นำเสนอเห็นได้ไม่ชัดเจน

ท่านสามารถก๊อปปี้และไปวางในไมโครซ๊อฟเวริดได้ ท่านจะสามารถเห็น

และอ่านคำบรรยายในภาพที่นำเสนอได้อย่างชัดเจน

 

 

 

เครื่องเป่าลมร้อนเครื่องนี้มาหาผู้ซ่อมด้วยอาการ ผิดปรกติ เจ้าของซื้อมาใช้เพียงแค่สองวันเท่านั้น

สำหรับใบรับประกัน เขาได้ส่งเขียนเข้าไปบริษัทหรือไม่ ผู้ซ่อมไม่ได้สอบถาม แต่เห็นว่าเครื่องใหม่ๆอย่างนี้

ไม่น่าที่จะชำรุดได้ โดยการใช้งานเพียงแค่สองวัน จึงเป็นกรณีน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

การรับประกันของบริษัท เขารับประกันนานถึงหกเดือน แต่กรณีนี้ผู้ซ่อมเห็นว่าเป็นการชำรุดบกพร่องนี้

เ้กิดมาจากการ ผลิต เนื่องจากการผลิตจำนวนมากๆ ก็ย่อมมีความบกพร่องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

สำหรับเครื่องนี้มีอาการผิดปรกติคือ เมื่อเรากดสวิทซ์ ไปที่หมายเลข หนึ่ง ผู้เขียนขอใช้คำว่าหมายเลข 1

แทนเครื่องหมายบนสวิทซ์ ที่มีสัญลักษณ์ เพียงขีดเดียว และ

ผู้เขียนขอใช้คำว่าหมายเลข 2แทนเครื่องหมายบนสวิทซ์ ที่มีสัญลักษณ์สองขีดดังรูป

เมื่อกดสวิทซ์มาทางหมายเลข 1 ปรากฏว่าเครื่องไม่ทำงาน ทั้งคอยด์ร้อน และมอเตอร์เป่าลมที่อยู่ภายใน

แต่หากเมื่อกดสวิทซ์มาทางหมายเลข 2 ปรากฏว่าเครื่องทำงานโดยชุดขดลวดคอยด์ร้อนทำงาน และ ใบพัดเป่าลมร้อนออกมา

แต่ มีเสียงดังของใบพัด ดังหวีดๆ คล้ายกับมีอะไรติดขัดที่ใบพัด การทดลองในการทำงานของเครื่องเราสามารถ ตั้งข้อสันนิษฐาน

อาการชำรุดบกพร่องได้ก่อนล่วงหน้าก่อนเปิดเครื่อง การทดลองการทำงานของเครื่อง ท่านต้องไม่ทดลองระยะเวลานาน

เพราะจะทำให้ อาการชำรุดหนักไปกว่าเดิมอีกจึงควรทดลอง เพียงครู่เดียวเท่านั้น เพื่อให้ทราบอาการชำรุดบกพร่องของมัน

ฉะนั้นสรุปว่าเครื่องนี้ มีอาการเสียงดังตอนมอเตอร์หมุน และ กดสวิทซ์ หมายเลข 1 ไม่ทำงาน ต่อไปนี้เราจะรื้อถอดเครื่อง

การถอดตามลำดับภาพ

เราถอดเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเราจะไปวินิจฉัยอาการชำรุดบกพร่องกันแล้วนะครับ มอเตอร์เป่าลม ตัวเล็กนะครับ แต่หมุนแรงครับ

การวินิจฉัยอาการชำรุดบกพร่อง เราคงต้องเริ่มจาก ระบบไฟ คือเราต้องตรวจอาการ ชำรุด ที่สวิทซ์ เพราะเราต้องคิดอย่างมีเหตุมีผล

เราจึงต้องทำการตรวจเช็คทางเดินของกระแสไฟตามลำดับ กระแสไฟฟ้านั้น จะเข้าไปในเครื่องได้ก็โดยเดินทางมาที่สายไฟ

จุดที่ต้องตรวจเช็็คเป็นอันดับแรก คือสายไฟ เข้าเครื่องนั่นเอง ให้ท่านปรับตำแหน่ง ของโอห์มมิเตอร์ให้อยู่ในตำแน่งดังต่อไปนี้

X 10, X100 , X1K ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

 

ภาพการวัดทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์

ปรากฏว่าสายไฟไม่ขาด อย่างนี้สายไฟเส้นนี้ใช้ได้ เราต้องทำการวัดทดสอบทั้งสองเส้น

ขอให้ท่านสังเกตเข็มของโอห์มิเตอร์กระดิกขึ้น แสดงว่าใช้ได้

 

ภาพการวัดทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์ กับสายไฟเส้นที่สอง

ปรากฏว่าสายไฟไม่ขาด อย่างนี้สายไฟเส้นนี้จึงใช้ได้อย่างแน่นอน

ขอให้ท่านสังเกตเข็มของโอห์มิเตอร์กระดิกขึ้น แสดงว่าใช้ได้

ต่อไปเราจะไปทำการวัดทดสอบสวิทซ์ กันนะครับ สวิทซ์ ตัวนี้เป็นสวิทซ์ ชนิดที่มีหน้าคอนแทคชุดเดียว

ในความหมายของผู้เขียนนะครับ เพราะว่า มันส่งกระแสไฟผ่านไปได้เำพียงสายไฟเส้นเดียว หมายถึง ส่งกระแสไฟฟ้า

ไปยังสายไฟเส้นสีดำ เข้าไปในเครื่อง แต่ แบ่งออกเป็นสองทิศทาง คือขาที่ 2 หรือ ขาที่ 3 ของสวิทซ์ เราจะกล่าวต่อ

ในลำดับถัดไป ครับ ฉะนั้นจริงๆแล้วจึงมีหน้าทองขาวหรือ คอนแทค สองชุด เพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางเดินของกระแสไฟ

ให้กระแสไฟฟ้าเดินทางผ่าน โดยตรง หรือ เดินทางผ่าน ตัวโหลดกระแสไฟฟ้านั่นเอง

สวิทซ์ เครื่องเป่าลมเครื่องนี้จึง เบาได้ และ เร่งได้สองระดับ

ที่กล่าวเช่นนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีสายไฟเส้นสีแดงเล็ก เข้าไปในคอยด์ร้อน โดยตรง ไม่ผ่านสวิทซ์ เส้นหนึ่ง

ตามศรชี้สีขาว ส่วนสายไฟเส้นสีแดงเส้นใหญ่ตรงศรชี้สีเขียว

คือสายไฟที่มาจากปลํ๊กไฟโดยเชื่อมต่อที่เทอร์มินอลและไปยํ้าอยู่ที่สวิทซ์ ทางด้านล่าง

ฉะนั้นสวิทซ์ตัวนี้จึงเป็นทางผ่านของกระแสไฟทางเดียว แต่ สามารถปรับกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเครื่อง

ให้น้อยลงกว่าปรกติได้ ขาของสวิทซ์ ในรุ่นนี้จึงมี สามขา

 

 

 

เมื่อเรารู้หลักการทำงานของสวิทซ์ตัวนี้แล้ว เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่า อาการผิดปรกติของเครื่องนี้ เกิดจากอะไร

ท่านคงจำได้ ว่า เรา กดสวิทซ์ แล้ว เครื่องนั้นมีอาการ

เมื่อกดสวิทซ์มาทางหมายเลข 1 ปรากฏว่าเครื่องไม่ทำงาน ทั้งคอยด์ร้อน และมอเตอร์เป่าลมที่อยู่ภายใน

แสดงให้เห็นว่า อาการดังกล่าวกระแสไฟฟ้าไม่เข้าไปในเครื่องนั่นเอง เราจึงต้องวัดทดสอบเส้นทางเดินกระแสไฟฟ้า

เส้นทาง ตามศรชี้สีแดง ในรูปที่ผ่านมา ( รูปที่มีศรชี้สีแดง หลายๆอัน ) การวัดทดสอบเราจึงต้องวัดที่จุดดังต่อไปนี้

 

ให้วัดทดสอบที่ ขาที่ 1 กับขาที่ 2 ว่ากระแสไฟฟ้าสามารถเดินทางผ่านมาครบวงจรหรือไม่ ก่อนวัดให้ท่านปรับสวิทซ์

ไปยังตำแหน่งหมายเลขหนึ่ง ( มีขีดเดียว ดังรูป ) แล้วให้ท่านสังเกตว่า เข็มของโอห์มมิเตอร์กระดิกขึ้นหรือไม่

เข็มของโอห์มมิเตอร์จะต้องกระดิกขึ้นจึงจะใช้ได้ ดังรูปทางด้านล่าง ขอให้ท่านสังเกต ตรงศรชี้สีเขียวปรากฏว่า

เข็มของโอห์มมิเตอร์กระดิกขึ้นจึงถือว่าใช้ได้ เท่ากับว่า เส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้า ระหว่าง ขาที่ 1 และ ขาที่ 2

ชุดหน้าทองขาว ( คอนแทค ) ไม่ชำรุด

ต่อไปเราจะไปทำการวัดทดสอบตรง ตัวโหลดกระแสไฟ โดยให้ท่านใช้ขาของโอห์มมิเตอร์ แตะที่ ขาสวิทซ์

ขาที่ 2 และ ที่ 3 ดังรูป

ผลปรากฏว่า เข็มของโอห์มมิเตอร์ ไม่กระดิกขึ้น ขอให้ท่านสังเกตตรงศรชี้สีแดง

จะเห็นได้ว่า เข็มของโอห์มมิเตอร์ ไม่กระดิกขึ้น

เราทราบปัญหาที่ถูกต้องตรงจุดแล้วนะครับ แต่นี่เป็นเพียงปัญหาเดียวเท่านั้น เราไปเปลี่ยนอะไหล่กันครับ

ผมได้อะไหล่แล้วครับ เป็นแผงวงจร อะไรก็ไม่รู้ ครับ ซื้อมาจากร้านรับซื้อเศษเหล็ก ซื้อ รวมๆมาประมาณ

20 แผงเห็นจะได้ ในราคา 20 บาท ก็น่าจะอยู่ที่ แผงละ 1 บาท นะครับ แต่เราสามารถรื้อเอาอะไหล่ได้อื้อเลยครับ

เวลาเลือกใส่พยายามให้ตรงกับเบอร์เดิมครับจะได้ไม่ต้องคำนวณให้วุ่นวาย

จากนั้น ใช้หัวแร้งบัดกรีเอาของเดิมออกและใส่ ตัวโหลดกระแสไฟอันใหม่ลงไป บัดกรีให้เรียบร้อย

ผมไม่ต้องนำเสนอนะครับ บัดกรี แผงวงจร ง่ายอยู่แล้ว

ตรงนี้เราแก้ปัญหาให้กระแสไฟฟ้าเดินได้ครบวงจรแล้ว ส่วนปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือว่า

มันเสียงดัง ที่มอเตอร์ในขณะมอเตอร์ หมุนตรงจุดนี้เราจึงต้องถอดดูว่าที่ชุดมอเตอร์มีอะไร ติดขัด หรือไม่ อย่างไร ?

ตรงชุดมอเตอร์ จะมีนอตยึดอยู่สองตัวครับ เป็นนอตเกลียวปล่อย ต่อไปเป็นการ ถอดตามลำดับภาพ

เราพบสาเหตุแห่งความชำรุดบกพร่องของเครื่องเป่าลมร้อนเครื่องนี้กันแล้วนะครับ ท่านจะเห็นได้ว่า มีเศษพลาสติก อยู่ที่ ทางออกของช่องลม

เศษพลาสติกอันนี้ มันไปติดขัด เสียดสีกับใบพัด ในขณะ ใบพัดหมุนทำให้เกิดเสียงดัง น่ารำคาญ และ หากมันติดขัดแบบ ทำให้ใบพัด ไม่หมุน

ก็จะส่งผลให้ เครื่องเป่าลมร้อนเครื่องนี้มีปัญหาตามมาอีกหลายด้าน เศษพลาสติกอันนี้ เกิดจากตอนประกอบเครื่อง ประกอบไม่ดีครับ

ทำให้ใบพัดหัก ซึ่งในเรื่องนี้เป็นความบกพร่อง นานๆ จะเกิดขึ้นสักตัวหนึ่ง อาจเป็นหนึ่งใน หมื่นครับ เพราะว่า สินค้า ยี่ห้อ MAKITA

นั้นก่อนนำสินค้าจำหน่ายในท้องตลาด เขาต้องมีกระบวนการ QC ตรวจกันยิบอยู่แล้ว ผู้ซื้อเครื่องนี้ เจอแจ๊คพอทครับ

ต่อไปเราจะประกอบเครื่องตามเดิม แล้วนะครับโดยประกอบตามลำดับภาพ

 

 

 

ท่านผู้อ่านครับ รุ่นนี้น่าใช้ ทีเดียวครับ แต่ผมขอติ นิดหนึ่งครับ มอเตอร์เป่าลมเล็กไปหน่อยครับ แต่อุปกรณ์ ซิครับ เพียบ

 

ข้อความที่ท่านอ่านนี้

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

 


ที่ใดที่ไหนมีความรู้ ทางด้่านเครื่องมือไฟฟ้า เราจะรวบรวมมาให้ท่าน ความรู้นั้นมันอยู่รอบๆตัวเรานั่นเอง

คลิ๊กเลย ได้ความรู้

http://www.nangkatik-club.com/smf/index.php?topic=4543.15

เข้าใจคุณสมบัติและหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแต่ละชนิด ... มอเตอร์ไฟฟ้า(MOTOR)

หมายถึงเป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงาน

http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara01.htm


เครื่องจักรสำหรับพันทุ่นและเว๊ปไซด์ ต่างประเทศ เกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้า

http://www.juli-china.com

http://www.apppowertools.com

http://www.alibaba.com/member/sayvodaya.html

http://nide-international.en.alibaba.com

http://en.rotor-centrum.com.pl/spare-parts/metabo - 10k

http://www.nipponpowertools.com

http://www.ykshenheng.com

http://www.superpowertools.co.in

http://www.tritontools.co.uk

http://www.talong-tools.com


เครื่องจักรผลิตเฟืองเครื่องมือไฟฟ้า

http://www.pragatigears.com


โรงงานผลิตแปรงถ่าน , บริษัทจำหน่ายผงคาร์บอน , โรงงานผลิตซองถ่าน ในประเทศไต้หวัน

http://business.com.tw/cop/com.asp?id=l1vq1lp5hz77t8d


              เป็นและเก่ง ได้ อย่างง่ายๆ ด้วยหนังสือของเราไม่ต้องปวดหัวกับภาคทฤษฎี       

เราสอนท่านด้วยลำดับภาพประกอบคำบรรยาย

          ง่ายกว่าที่คิด อย่าคิดว่ามันยาก เรากล้ารับประกันหากท่านอ่านแล้ว ปฏิบัติงานซ่อมไม่ได้

 เรายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์   

www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้า ทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

  โทรศัพท์  056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038                             

กลับหน้าหลัก            

ผู้สนับสนุนหลัก ยานวด ยอดธงไทย

 หายเมื่อยหายปวด ขวดเดียวเอาอยู่

ไปต่อบทความทางเทคนิค