ทำบุญทั้งที ขอให้ท่านมีจิตศรัทรา เลือกเฟ้น วัดที่ห่างไกลความเจริญ

ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ จริงๆ   ผลบุญแห่งถาวรทาน จะตกแก่ท่านตลอดทุกชาติไป

ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน และ เพื่อนสมาชิก ANTIGPRA.COM ทุกท่าน ร่วม ทำบุญ สร้างเมรุ วัดถ้ำเขาพระ

ตั้งอยู่เลขที่ 14 ตำบลไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี วัดนี้เป็นที่ตั้ง พระพุทธรูป หลวงพ่อโต ซึ่งอยู่ภายในถ้ำ

วัดนี้ เป็นวัดซึ่งตั้งอยู่ในชนบท ห่างไกลจากความเจริญ ชาวบ้านในละแวกนั้น ค่อนข้างยากจน จึงไม่มีเงิน สร้าง เมรุ

สำหรับ ประกอบ ฌาปนกิจ ตามประเพณี หากชาวบ้านในหมู่บ้าน ถึงแก่กรรม หากจะ ประกอบ ฌาปนกิจ ตามประเพณี

ต้องเดินทางเข้า มาในตัวเมือง เนื่องจากทางวัดได้เคยจัดสร้าง เมรุ แต่ยังสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากขาด ปัจจัยต่างๆ

การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจาก ถนนเป็นถนนลูกรัง

ชาวบ้านในละแวกนั้น ค่อนข้างยากจน แต่ยัง มีศรัทรา อย่างจริงใจ ในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา


ใบสำคัญของวัด


ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน ร่วม ทำบุญ สร้างเมรุ วัดถ้ำเขาพระ ตามกำลังศรัทรา ทั้งทรัพย์สิน วัสดุก่อสร้าง กำลังแรงงาน

แจ้งความประสงค์ได้ที่ พระอาจารย์ทอง อนุตตโร หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 5282573

หากท่านประสงค์ จะ บริจาค สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย

สิ่งที่ท่านให้แก่ผู้อื่นนั้นแหละเป็นของท่านเอง

แต่สิ่งที่ท่านเก็บรักษาไว้นั้น หาใช่ของท่านไม่

ผลทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากกรรม

กรรมใดที่ดีแล้ว ได้ทำแล้ว

กุศลกรรมนั้นจะส่งผลให้ทุกภพ ทุกชาติ