แปรงถ่านสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า makita

เบอร์
รุ่น MODEL
ประเภทของเครื่องมือไฟฟ้า

ราคายกกล่องจำนวน 10 ชุด

ราคาเศษ
CB-1
903
MINI GRINDER / เครื่องเจียร์พิมพ์ขนาดเล็ก
15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-5

1700B

1804N

1805N

3501N

3600

3600B

5103N

5201N

5401N

5700

5800

5800BR

5900

9609B

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

GROOVE CUTTER / เครื่องเซาะร่องไม้

ROUTER / ราวเตอร์

ROUTER / ราวเตอร์

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

ANGLE GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-7E

9104

9900

STRIGHT GRINDER / เครื่องเจียร์คอยาว

BELT SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-9

3700

4100

6010

6300

6700

9045

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

STONE CUTTER / เครื่องตัดกระเบื้อง

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-10

3700

4100

5600B

5600BL

6010

6100

6100B

6300

6700

6701

6801

6904

8500

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

STONE CUTTER / เครื่องตัดกระเบื้อง

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

IMPACT WRENCH / บล๊อคขันน๊อตกระแทกไฟฟ้า

IMPACT WRENCH / บล๊อคขันน๊อตกระแทกไฟฟ้า

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-12

9009

9020L

9060L

9067L

9069

HM1500

HM1500B

HM1800

LS1211

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

ANGLE SANDER / เครื่องขัดกระดาษทราย

ANGLE SANDER / เครื่องขัดกระดาษทราย

ANGLE SANDER / เครื่องขัดกระดาษทราย

DEMOLATION HAMMER / เครื่องกระแทกคอนกรีต

DEMOLATION HAMMER / เครื่องกระแทกคอนกรีต

DEMOLATION HAMMER / เครื่องกระแทกคอนกรีต

SLIDE COMPOUND SAW / แท่นตัดอลูมิเนียม

30บาท / ชุด
40บาท / ชุด
CB-50

1900B

1923

1923B

3700

3701

3702

3702B

4014B

4300A

4300BA

4300BV

4300V

4401

6013

6016

6020

6400NB

8416

8419B

JR3000

N1900B

N1923B

N3701

N3702

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

BLOWER / เครื่องเป่าลม

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

ROUTER / ราวเตอร์

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

RECRIPROCATING SAW / เครื่องเลื่อยเอนกประสงค์

์PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-51

1901

1902

1923B

3700B

4014B

4300BA

4300BV

6010B

6010BVR

6013B

6013BR

6016

6020

9030

6300

6300L

6300LR

6300NB

6300NBW

6301LR

JR3000

N1900B

N1923B

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

BLOWER / เครื่องเป่าลม

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

BELT SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

RECRIPROCATING SAW / เครื่องเลื่อยเอนกประสงค์

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-52

3705

9501B

9501BH

9503B

9503BH

9505B

9505BH

JG1600

JG2000

JN1600

JS1600

JV1600

JV2000

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

ORBITAL JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

ORBITAL JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

NIBBLER / เครื่องเจาะรู

SHEAR / กรรไกรตัดเหล้กไฟฟ้า

ORBITAL JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

ORBITAL JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-54

6010N

6701B

6801B

DRILL / สว่านไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-55

6010N

6300TBW

6500N

6701B

6801B

8416

8419B

8419B2

JR3000V

UH4500

UH6300

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DAIMOND CORE DRILL / สว่านคว้าน คอนกรีต

DRILL / สว่านไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

RECRIPROCATING SAW / เครื่องเลื่อยเอนกประสงค์

HEDGE TRIMMER / เครื่องตัดหญ้า

HEDGE TRIMMER / เครื่องตัดหญ้า

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-56

6010B

6010BVR

6510LVR

6700N

9035

9035N

BO4510

BO4530

BO4540

BO4550

BO4560

DD2001

DP3720

DP4700

HP1010

HP1020

HP1030

HP1300S

HP1310

HP1320S

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

15 บาท / ชุด
20บาท / ชุด
CB-57

4300SB

4301SB

4301SV

6000LR

6000R

6501LVR

6510B2

6510PB

6510PBL

6700N

6802BV

8410B

8410BV

9035

9035N

906

GV5000

GV6000

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

DIE GRINDER / เครื่องเจียร์พิมพ์

DISC SANDER / เครื่องขัดกระดาษทราย

DISC SANDER / เครื่องขัดกระดาษทราย

15 บาท / ชุด
20 บาท / ชุด
CB-64

6000LR

6000R

6010B

6010BVR

6409

6410

6510LVR

6700N

6800DBV

6801DB

6801DBV

6802BV

6805BV

9035

9035N

9504BH

906

BO3700

BO4510

BO4540

BO4550

BO4551

BO4553

BO4554

BO4561

DD2001

DP4700

GV6000

HP1300S

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

SCREW DRIVER / ไขควงไฟฟ้า

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DIE GRINDER / เครื่องเจียร์พิมพ์

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DISC SANDER / เครื่องขัดกระดาษทราย

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

15 บาท / ชุด
20 บาท / ชุด
CB-65

3705

6905B

9035KB

906H

9501BH

9503BH

9803

DA3000R

DA3000V

JN1600

JS1600

JS1650

JS1660

JS1670

JV2000

N500

TRIMMER / เครื่องราวเตอร์ เล็ก

IMPACT WRENCH / บ๊อกไฟฟ้า

ORBITAL SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

DIE GRINDER / เครื่องเจียร์พิมพ์

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

เครื่องลับคมใบมีด

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

NIBBLER / เครื่องเจาะรู

SHEAR / กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า

SHEAR / กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า

SHEAR / กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า ตัดตรง

SHEAR / กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า ตัดตรง

ORBITAL JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

15 บาท / ชุด
25บาท / ชุด
CB-68

6920N

6922H

6928

IMPACT WRENCH / บล๊อคขันน๊อตกระแทกไฟฟ้า

IMPACT WRENCH / บล๊อคขันน๊อตกระแทกไฟฟ้า

IMPACT WRENCH / บล๊อคขันน๊อตกระแทกไฟฟ้า

50บาท / ชุด
60บาท / ชุด
CB-69

9036

BO5000

UH3000

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

เครื่องเล็มหญ้า

50บาท / ชุด
60บาท / ชุด
CB-70

4320

6404

6501

9036

9514B

9514BH

BO5000

BO5001

N9514B

N9514BK

UH3000

JIG SAW / เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

เครื่องเล็มหญ้า

50บาท / ชุด
60บาท / ชุด
CB-72

906H

9500N

9501BKW

9501BZ

9503BH

9803

6805B

6905B

6914

DA3000R

JS1660

JS1670

JV2000

DIE GRINDER / เครื่องเจียร์พิมพ์

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

เครื่องลับคมใบมีด

ไขควงไฟฟ้า

IMPACT WRENCH / บล๊อคขันน๊อตกระแทกไฟฟ้า

IMPACT WRENCH / บล๊อคขันน๊อตกระแทกไฟฟ้า

กรรไกรตัดตรง

กรรไกรตัดตรง

เครื่องเลื่อยจิ๊กซอว์ แบบโยก

50บาท / ชุด
60บาท / ชุด
CB-100

1100

1600

4014N

4014NV

4105KB

5600NB

5800NB

6906

8035NB

8700N

9005B

9006B

9045B

9045N

9201

9207SPC

9218PB

9218PBL

9218SB

9741

9900B

9901

9924DB

DA6300

GA5000

JN3200

LS0810

SR1600

SR1800

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

BLOWER / เครื่องเป่าลม

BLOWER / เครื่องเป่าลม

BLOWER / เครื่องเป่าลม

เครื่องตัดคอนกรีต และ ตัดกระเบื้อง

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

IMPACT WRENCH / บล๊อคขันน๊อตกระแทกไฟฟ้า

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ANGEL SANDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

FINISHING SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

SANDER POLISHER / เครื่องกระดาษทราย ขัดเงา

POLISHER / เครื่องขัดเงา

POLISHER / เครื่องขัดเงา

เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทรายชนิดจาน

BELT SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

BELT SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

BELT SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

เครื่องปั๊มรู

MITER SAW / เลื่อยองศา

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

 

20บาท / ชุด
30บาท / ชุด
CB-101

1100

1600

2106

2106W

4100R

4103KB

4105KB

4200N

5600BR

5600NB

5601N

5800N

5801B

6920B

9005

9005B

9006

9006B

9201

9201SPB

9218HPB

9218PB

9218PBL

9218SB

DA4511

GA5000

JN3200

JS3200

SR1600

SR1800

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

แท่นเลื่อยสายพาน

แท่นเลื่อยสายพาน

เครื่องตัดคอนกรีต และ ตัดกระเบื้อง

เครื่องตัดคอนกรีต และ ตัดกระเบื้อง

เครื่องตัดคอนกรีต และ ตัดกระเบื้อง

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

IMPACT WRENCH / บล๊อคขันน๊อตกระแทกไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC SANDER / เครื่องขัดกระดาษทราย

POLISHER / เครื่องขัดเงา

POLISHER / เครื่องขัดเงา

POLISHER / เครื่องขัดเงา

POLISHER / เครื่องขัดเงา

DISC SANDER / เครื่องขัดกระดาษทราย

ANGEL DRILL / สว่านไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

NIBBLER / เครื่องเจาะรู

NIBBLER / เครื่องเจาะรู

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

50บาท / ชุด
60บาท / ชุด
CB-102

9900B

9901

9924B

9924DB

DA6300

BELT SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

BELT SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

BELT SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

BELT SANDER / เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

ANGEL DRILL / สว่านไฟฟ้า

50บาท / ชุด
60บาท / ชุด
CB-103

4014N

4014NV

4100NB

5005KB

5600NBA

5601NA

5800NA

9005B

9006B

9207SPC

9741

LS0810

BLOWER / เครื่องเป่าลม

BLOWER / เครื่องเป่าลม

เครื่องตัดคอนกรีต และ ตัดกระเบื้อง

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

CIRCULARSAW / เครื่องเลื่อยวงเดือน

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

DISC GRINDER / เครื่องขัดไฟฟ้า

SANDER POLISHER / เครื่องกระดาษทราย ขัดเงา

WHEEL SANDER / เครื่องขัดแบบจาน

MITER SAW / เลื่อยองศา

50บาท / ชุด
60บาท / ชุด
CB-104

1125

1911B

3608B

6301

6401

PLANER / กบไฟฟ้า

PLANER / กบไฟฟ้า

ROUTER / ราวเตอร์

DRILL / สว่านไฟฟ้า

DRILL / สว่านไฟฟ้า

50บาท / ชุด
60บาท / ชุด
CB-105

HK1800

HK1800L

HK1810

HM0810

HM0810B

HM0810T

HM0811

HM0821

HP2000

HP2010

HP2010N

HP2020

HR1800

HR1820

HR1821

HR2010

HR2210

HR2220

HR2510

HR2511

HR3520B

HR3520

SCRAPER / แชลงไฟฟ้า

SCRAPER / แชลงไฟฟ้า

SCRAPER / แชลงไฟฟ้า

DEMOLATION HAMMER / เครื่องกระแทกคอนกรีต

DEMOLATION HAMMER / เครื่องกระแทกคอนกรีต

DEMOLATION HAMMER / เครื่องกระแทกคอนกรีต

DEMOLATION HAMMER / เครื่องกระแทกคอนกรีต

DEMOLATION HAMMER / เครื่องกระแทกคอนกรีต

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทก

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

ROTARY HAMMER DRILL / สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

50บาท / ชุด
60บาท / ชุด
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าหลัก
หมวดหนังสือ
หมวดสินค้า